Lingualis je zaměřené na výuku němčiny a angličtiny v Brně a okolí rodilým mluvčím s pedagogickým vzděláním. Mezi hlavní nabídku služeb patří:

Jazykové kurzy a konverzace

Jazykové kurzy němčiny a angličtiny pro firmy i pro soukromé zájemce. Místo i čas je závislý na individuální domluvě. Výuka může probíhat v prostorách zájemců, v centru města či na Skype.

Překlady a korektury

Kompletní překlady a korektury obecných i odborných textů do němčiny nebo angličtiny.

Ostatní

Mezi ostatní služby patří příprava na pohovory v cizím jazyce, pedagogické kurzy v angličtině či němčině, audio nahrávky či jazykové konzultace či jiné.